Dad və qoxu almaq

Bütün digər simptomlardan fərqli olaraq dad və qoxu itkisinin qaytarılması yalnız zamanan aslıdır. Əksər hallarda, Covid virusunu məğlub etdikdən sonra iyi və dad hissi yavaş yavaş geri qayıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.