Aşağı temperatur

Temperaturanız aşağıdırsa (<36.0C) bədəni isti saxlamaq, isti geyinmək,  isti maye qəbul etmək məsləhətdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.